ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Υ.Α. Υ1β/2000/1995 - Υγειονομική Διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Ορισμοί (πτηνοκτηνοτροφική εγκατάσταση, βουστάσιο, χοιροστάσιο, κ.λπ) : (άρθ. 1)
 • Θέσεις σταυλίσμων : (άρθ. 2)
 • Ελάχιστες αποστάσεις σταυλισμού από άλλες εγκαταστάσεις : (άρθ. 2)
 • καθορισμός ισοδύναμων ζώων : (άρθ. 3)
 • Αποστάσεις μεταξύ χοιροστασίων, μεταξύ πτηνοτροφείων : (άρθ. 4)
 • Έκταση γηπέδου : (άρθ. 5)
 • Χαρακτηριστικά πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 6)
 • Συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων και στερεά κόπρου : (άρθ. 7)
 • Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 8)
 • Απαγόρευση λειτουργίας και ανάκληση αδειών λειτουργίας : (άρθ. 9)
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά : (άρθ. 10)
 • Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης : (άρθ. 11)
 • Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας : (άρθ. 12)
 • Προσφυγή κατά γνωμοδοτήσεων Α/θμιων επιτροπών : (άρθ. 13)
 • Δέσμευση του οικείου ΟΤΑ από τις γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων επιτροπών : (άρθ. 14)
 • Οικόσιτα ζώα και πτηνά : (άρθ. 15)
 • Εκτροφεία θηραμάτων, άλλων ειδών άγριας πανίδας, κατοικιδίων ζώων : (άρθ. 16)
 • Διατήρηση κατοικίδιων ζώων και οδικών πτηνών ή παραδείσιων πτηνών : (άρθ. 17)
 • Καταστήματα πωλήσεως κατοικίδιων ζώων οδικών πτηνών ή παραδείσιων πτηνών : (άρθ. 18)
 • Υγειονομικός έλεγχος, Μετακίνηση αρμοδίων επιτροπών : (άρθ. 19)
 • Προσωπικό σταυλισμού ζώων γαλακτοπαραγωγής : (άρθ. 20)

Διόρθωση σφάλματος :

 • Διορθ. Σφ. /2010, (444/Β/15.4.10) «Διόρθωση σφάλματος σε πίνακα που καθορίζει αποστάσεις πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της Υ.Δ. με αριθ. Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 343Β_95 (Μέγεθος: 936 Kb)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...